Att utgöra ett stöd och hålla god tillgänglighet för anhöriga är ett viktigt inslag i vår verksamhet. Du skall aldrig behöva känna att du stör när du vänder dig till oss med frågor, funderingar eller synpunkter.

 

Som anhörig skall du inte heller behöva känna dig som arbetsledare utan tvärtom bli avlastad. Vi arbetar med helhetsansvar runt våra kunder och de kontakter som behöver skötas med t.ex distriktssköterska, arbetsterapeuter, biståndshandläggare mm.

 

Mälaröarnas Hemtjänst ingår i anhöriglänken, som är ett nätverk med verksamhet och organisationer inom kommunen. Där arbetar vi aktivt för att anhöriga som vårdar, hjälper eller stödjer en äldre eller demenssjuk närstående får information och stöd. Om en anhörig är i behov av annat stöd än det vi på MH kan erbjuda hjälper vi till att förmedla kontakter med rätt verksamhet.

 

Mer information hittar du på Ekerö kommuns sida för anhörigstöd.

 

AHR (Anhörigas riksförbund) erbjuder stöd och råd till anhöriga. De har även tagit fram en handbok för anhöriga (extern länk)

 


Jag heter Sofia Englund och är som verksamhetschef MH:s representant i kommunens anhöriglänk.

Jag arbetar dagligen med stöd till våra kunders anhöriga. Om du har några frågor eller funderingar, så tveka inte att kontakta mig:

 

sofia@malaroarnashemtjanst.se
Vxl: 08-560 250 50, eller 072-227 32 00